Puljer

Lederpris

For at fastholde dygtige ledere, ønsker divisionen at bidrage til deres anerkendelse. Derfor har divisionen en pulje på 1000 kr. til uddeling efter ansøgning fra grupperne til 2 ledere hvert år.

Ansøgningerne fra gruppebestyrelser eller ledergrupper sendes til Divisionsledelsen senest udgangen af året og de 2 udvalgte modtager deres præmie ved følgende Divisionsrådsmøde.

Pulje til deltagelse i udenlandske spejder arrangementer

Divisionen ønsker at grupperne fastholder spejdere. Spejdere kan f.eks. fastholdes ved at de får ekstraordinære oplevelser f.eks. deltagelse i udenlandske spejderarrangementer såsom internationale jamborees. Til dette formål har divisionen en pulje på 10.000 kr. om året, hvorfra der kan søges 1.000 kr. pr. spejder pr. år. Heraf skal ikke forstås udenlandsrejser arrangeret af divisionens spejdergrupper, da grupperne har selv mulighed for afholdelse af fundraising aktiviteter.

Ansøgningen sendes til Divisionsledelsen når som helst, og pengene deles ud løbende efter først-til-mølle princippet, hvis divisionens krav til ansøgningen overholdes.