Mål

a. Udvikling af spejdernes færdigheder

Divisionen kan bidrag til en højt niveau af færdigheder hos spejderne ved at tilbyde spændende aktiviteter hvori spejdernes evner udfordres på forskellige måder. Aktiviteter skal tilbydes i alle aldersklasser.

Mål: At divisionen sørger for afholdelse hvert år af følgende aktiviteter:

- Divisionsturneringen (mikro, mini, junior og trop)

- Dividusdag (mikro, mini, junior og trop)

- Seniorarrangement (Klan)

 

b. Udvikling af spejdernes antal

Divisionen ønsker at fastholde antal af spejdere. Divisionsledelsen har dog kun indirekte indflydelse på rekrutteringen og fastholdelsen af spejderne i grupperne. Divisionen skal derfor støtte grupperne ved at tilbyde spændende aktiviteter for grupperne og at inspirere ledere til at lave spændende aktiviteter i grupperne.

Mål: At fastholde antal spejdere i divisionen

Deltagelse i divisionens aktiviteter er kun med til at fastholde eksisterende spejdere. For at tiltrække nye spejdere skal der en kendskab til de spændende aktiviteter. Dette skal divisionen også bidrage til. Til alle divisionens fælles aktiviteter skal der sendes pressemeddelelser ud til relevante medier både før og efter afholdelsen.

Mål: At alle divisionens aktiviteter får omtale i aviser og gerne på lokal radio og fjernsyn også.

Spejdere kan også fastholdes ved at de får ekstraordinære oplevelser f.eks. deltagelse i udenlandske spejderarrangementer. Til dette formål har divisionen en pulje på 10.000 kr. om året, hvorfra der kan søges 1.000 kr. pr. spejder pr. år til deltagelse i udenlandske spejderarrangementer. Heraf skal ikke forstås

udenlandsrejser arrangeret af divisionens spejdergrupper, da grupperne har selv mulighed for afholdelse af fundraising aktiviteter.

Mål: At divisionen støtter årligt 10 spejderes deltagelse i udenlandske spejderaktiviteter.

 

c. Udvikling af ledernes kompetencer

Divisionen har mulighed gennem divisionens hjemmeside at understøtte kendskab til korpsets og divisionens kursustilbud.

Mål: Hvis grupper efterspørger et kursus, som korpset ikke kan tilbyde, vil divisionen sørge for planlægning og afholdelse (dog ikke nødvendigvis betalingen af) det efterspurgt kursus.

 

d. Udvikling af ledernes antal

Spændende spejderaktiviteter (både i grupperne og i divisionen) laves kun af ledere med overskud. Overskuddet kommer af at være nok ledere og at føle at man har de nødvendige kompetencer.

Divisionen kan bidrag til fastholdelse af ledere ved afholdelse af fælles arrangementer for ledere. Lederne skal tilbydes både noget kompetenceudviklende og noget socialt.

Mål: At divisionen sørger for afholdelse hvert år af følgende aktiviteter:

- Ledernes begejstringsarrangement

- Socialt arrangement for lederne

For at fastholde dygtige ledere, ønsker divisionen at bidrage til deres anerkendelse. Derfor har divisionen en pulje på 1000 kr. til uddeling efter ansøgning fra grupperne til 2 ledere hvert år.

Mål: At division præmierer årligt 2 ledere med 500 kr. hver

 

e. Udvikling og efterlevelse af gruppernes planer

Division kan bidrag til gruppernes udvikling ved at sikre erfaringsudveksling og sparring mellem grupperne. Møderne kan være for gruppeledere, bestyrelsesformænd, kassere og/eller andre efter behov..

Mål: At der afholdes GL møder og/eller fælles ledermøder mindst 2 gange årligt

Grupper kan også have særlige behov for hjælp fra divisionen. Dette kan f.eks. være afholdelse af vanskelige møder eller planlægning/sparring sammen med korpsets udviklingskonsulent. Derfor er det vigtigt at grupperne ved hvem de kan kontakte i divisionsledelsen.

Mål: At alle grupper kender og har mødt deres kontaktperson i Divisionsledelsen

 

f. Fælles materialer og udstyr

Hos grupperne kan man opleve at man har behov for undervisningsudstyr eller specialist grej som gruppen ikke har råd til selv at købe for den enkelt gang om året det bruges. Nogle grupper har mulighed for at låne udstyr fra lokale foreninger eller virksomheder, men divisionen vil gerne give alle muligheden for at anvende det udstyr de synes de har brug for. Derfor råder divisionen over følgende materialer som udlånes til grupperne. Divisionsledelsen overvejer gerne fremtidige indkøb på baggrund af forslag fra grupperne.

- Stjernetelt

- Håndholdt GPS’ere

- Overhead projektor

Mål: Der er ikke formuleret mål for dette