Fællesledermøde

Til fællesledermøde drøftes divisionens kommende arrangementer, hvor ledere får mulighed for at deltage aktivt i planlægningen, og give input. Det er også her lederne kan få oplysning om hvad der rør sig i divisionen, samt får sparret med andre grenledere på tværs af grupperne. Fællesledermøderne kan også være tema baseret, alt efter hvad der er relevant for grupperne.